Vernieuwing lidmaatschap Davidsfonds

Vernieuwing lidmaatschap Davidsfonds

Voor wie zijn DF-lidmaatschap nog niet heeft vernieuwd!

op 25 oktober 2022 om 15:38

Met Vers Geperst hebben we een eerste luik afgerond van onze actie rond het hernieuwen van het Davidsfondslidmaatschap. Onze hartelijke dank aan iedereen die zijn of haar lidmaatschap heeft vernieuwd

Wie nog niet heeft hernieuwd kan daar nog altijd iets aan doen. Binnenkort zal u een mail krijgen of een bezoekje van iemand van het bestuur met de vraag of het lidmaatschap kan worden hernieuwd.

Wie nog vragen heeft over de manier waarop dat moet gebeuren kan altijd bij iemand van het bestuur terecht.

Alle info daaromtrent bij Alfons Heremans via alfons.heremans@skynet.be.

Labels: Cultuurregio Thema | hoofdthema Thema | subthema Kunst & Cultuur Thema | subthema Mens & Maatschappij Thema | subthema Religie & Zingeving Thema | subthema Taal Vaste organisatie-brede koepelactiviteit